Historia

ART CENTER TORNI on taiteilijoiden ylläpitämä taidepaikka taustajärjestönään Vaasan Taidekerho ry.  Vuonna 1952 perustettu Vaasan Taidekerho ry on 150-päisellä jäsenkunnallaan Pohjanmaan suurin taidejärjestö.
Se aloitti perinteisen toimintansa lisäksi galleriatoiminnan v. 1999 Ateljé Kapsäkissä Vaasassa. Sitten v. 2006 yhdistys siirtyi osoitteeseen Pitkäkatu 66 ja avasi kolmen galleriahuoneen ja ateljeen käsittävän taidetilan nimellä Ateljé Torni. Toiminta on jo 1950-luvulta lähtien sisältänyt opetuskursseja,  taideharrastusryhmiä jäsenille, matkoja taidenäyttelyihin, sekä omaa kaikille avointa galleriatoimintaa.
Keväällä 2020 Taidekerhon hallitus päätti aloittaa koko toiminnan ja toimitilojen laajennusprojektin. Samalla se päätti v. 2021 ottaa käyttöön toimintaansa paremmin kuvaavan nimen ART CENTER TORNI.

ART CENTER TORNIN “katon alla” on nyt viisi yksikköä taidetta varten, sekä Vaasan Taidekerho ry:n toimisto.
Kellarin uuden lisätilan myötä aloitti uusi keramiikkaryhmä v. 2021 ja kuvanveistoryhmä Talttakin sai uuden työtilan. 
Kellaritilassa on v. 2020 hankittu keramiikanpolttouuni. Vuodesta 2021 lähtien taidekeskuksessa kokoontuu viikoittain kolme maalausryhmää, keramiikkaryhmä sekä Talttaryhmä. Ateljétilassa toimii kolmena kesäkuukautena jäsenten oma taidemyymälä Torni Design Shop. Kaikki kaupattavat tavarat ovat jäsenten omia käsitöitä ja taideteoksia.
Myös JOULUMAA – lahjatavaramarkkinat kuuluu ART CENTER TORNIN vuosittain toistuviin tapahtumiin, aivan samoin kuin Vaasan “Taiteiden Yö” kesäisin. Näyttelyvierailujen ja taiteenteon lomassa voi sitten levähtää ART CENTER TORNIN pienessä CAFÉ – huoneessa. Ateljetilaa ja kahvilaa vuokrataan viikonloppuisin esim. perhejuhlien viettoa varten, erilaisten kurssien järjestämiseen sekä kokouksien pitopaikaksi.

PJ Aatos Lehtola


ART CENTER TORNI är ett konstcenter som uppehålls av konstnärer med Vasa Konstklubb rf. som bakgrundsorganisation. Vasa Konstklubb rf., som grundades år 1952, utgör med sina 150 medlemmar den största konstföreningen i Österbotten.
Konstklubben påbörjade galleriverksamheten år 1999 i Ateljé Kappsäcken i Vasa, vid sidan om dess traditionella aktiviteter. År 2006 flyttade föreningen till adressen Storalånggatan 66 och öppnade ett konstutrymme på tre gallerirum och en ateljé under namnet Ateljé Torni. Verksamheten har sedan 1950-talet utgjorts av kursundervisning, olika konstgrupper för medlemmar, resor till konstutställningar samt den egna galleriverksamheten som är öppen för alla. På våren 2020 tog styrelsen ett beslut att påbörja en utvidgning av hela verksamheten och verksamhetsutrymmena. På samma gång beslöt man år 2021 att ta i bruk ett namn som bättre beskriver verksamheten, nämligen ART CENTER TORNI.

Under namnet ART CENTER TORNI finns numera fem enheter för konst, samt Vasa Konstklubb rf:s kontor. I det nya utrymmet i källaren påbörjades en ny keramikgrupp år 2021 och även skulpturgruppen ”Talttaryhmä” fick ett nytt arbetsrum. I källaren finns en keramikugn, som införskaffades år 2020. Fr.o.m. år 2021 samlas varje vecka tre grupper för målning, en keramikgrupp samt skulpturgruppen. Under de tre sommarmånaderna fungerar medlemmarnas egna konstbutik Torni Design Shop i ateljéutrymmet.
Alla produkter som står till försäljning är medlemmarnas egenhändigt tillverkade hantverk och konstverk. Även JULLANDET – presentmarknaden hör till de årligen återkommande händelserna i ART CENTER TORNI, precis som Vasa Konstens natt på sommaren. I samband med utställningsbesök och konstutövandet kan man sedan ta en paus i ART CENTER TORNIS lilla CAFÉ – utrymme. Ateljeutrymmet och caféet kan man hyra under veckosluten t.ex. för en familjefest, olika kurser eller som mötesutrymme.

OF Aatos Lehtola

Advertisement