Historia

Taidekerho perustettiin lokakuussa 1952 Ernstin ravintolassa tait. Lasse Bergendahlin aloitteesta.  Perustajia oli kymmenen taiteilijaa, jotka muodostivat silloin Vaasan ammattitaiteilijoiden ydinjoukon.

Ensimmäisenä vuonna kerhossa oli 44 jäsentä.  Kerho on sekä suomen- että ruotsinkielinen.

Marianne Kanckos on 23 puheenjohtaja.

Alunperin oli tarkoitus että kerhossa olisi sekä ammattilaisia että harrastajaväkeä.  Myöhemmin perustettiin Vaasan Taiteilijaseura ammattilaisille.

Galleriatoimintaa oli jäsenten kesken vaatimattomissa oloissa. Yleisö ei paljon tiennyt seurasta muutoin kuin Vuosinäyttelystä, jotka vuosittain pidetiin Taidehallissa (yhä vielä 58 kerta). Kerhon jäsenmäärä kasvoi vuosien myötä nykyiseen 250 henkilöön.

Etenkin 59-ja 60 luvut vierähtivät erilaisten kurssien järjestämisessä.  Niiden suosio oli taattu,kaikki oli uutta ja mielenkiintoista.  Kerholla on aina ollut tukikohta jossakin päin kaupunkia: ensin Rewell  Centerin paikalla makasiinin yläkerrassa sisäpihalla.  Sittemmin on majailtu vesitornin kiinteistössä, Kirkkopuistikolla, Suomisaunalla Asemakadulla ja Korsholmanpuist,35:ssä oltiin 14 vuotta.  Galleriatoiminta alkoi säännöllisesti Ateljé Kappsäkissä 1999 ja on laajentunut nykyiseen mittaansa Ateljé Tornissa. Maaliskuussa 2006 muutimme Pitkällekadulle 66 ja Ateljé Torni syntyi.

Kerhossa on nykyään vaihtelevasti 250 jäsentä, joista aktiivejä (vuosinäyttelyt) on n 70.  Nykyisin pidetään keskimäärin kaksi kurssia syksyn kevään.  Ne räätälöidään tarvittaessa ajankohtaan sopivaksi.

Alkuvuosina tärkeitä olivat kerhoillat kerran kuukaudessa.  Sitten pidettiin kuukauden vieras-esitelmä. Kevätkesällä ja syksyisin on ollut tapana näyttelymatkojen järjestäminen. Vuorovuosin ollaan Ateneumissa ja muissa taiteen paikoissa Suomessa.

Aivan erityinen tempausvuodessa on ”Taiteiden yön” järjestäminen .  Kerho on osallistunut näyttelyineen, musiikkiesityksineen, tarjoiluineen ja ennustajaeukkoineen. Tämä kaikki elokuun alussa. Sitten alotetaankin syksyn ohjelma kesästä virkistyneinä.

Kohta yhdistys täyttääkin sitten 60 vuotta. Se on vakiintunut Vaasalaiseen taide-elämään.

Nyt kun kerholla on tilat myös opetukselle viikkottaisia maalaus-ja kuvanveistöryhmiä on lähes joka illalle. On maalauskursseja, kuvanvesitoryhmä, Tiffany ym.  Niissä käy viikottain n 30 harrastajaa.  Jokainen tekee taidetta myös kotonaan, muuten ei Taidehallin vuosinäyttelyyn löytyisi lähes 200 työtä joulukuulla.

Tällainen on pähkinäkuoressa Vaasan Taidekerho ry,Vasa Konstklubb rf:in tarina lähes 60 vuodelta.

Aatos Lehtola, 21. 04. 2010

******************************************************************

Konstklubben grundades i oktober 1952 i Ernst restaurang.  Initiativtagare var konstnären Lasse Bergendahl.  Vid det konstituerande mötet fanns 10 konstnärer som då utgjorde eliten av yrkeskonstnärer i Vasa.

Första året fanns 44 medlemmar i klubben.  Ursprungligen var det tänkt att klubben skulle vara både för yrkesverksamma och amatörer men senare grundades Vasa Konstnärsgille för yrkeskonstnärerna.

Galleriverksamheten fanns enbart inom klubben och i anspråkslösa förhållanden.  Allmänheten visste inte mycket annat om klubben än att de hade årsutställning i Konsthallen (pågår fortf,nu för 58 gången). Medlemsantalet växte under årens lopp till dagens antal ca 250 personer.

Marianne Kanckos är nu den 23:de ordföranden.  Klubben är tvåspråkig.

På 50- och 60 talen hölls det många kurser. De var populära, allt var nytt och intressant.  Klubben har alltid haft ett tillhåll på olika ställen i stan,först där Rewell Center finns i dag i ett magasin inne på gården.  Senare i Vattentornet,i Suomisauna och på Korsholmsesplanaden 35, där man höll till i 14 år. Därifrån flyttade klubben till Storalånggatan 66 i mars 2006 och Ateljé Torni föddes.

Galleriverksamhet har drivits regelbundet från 1999, först i dåvarande Ateljé Kappsäcken och nu i Ateljé Torni och den har vuxit avsevärt.

Klubben har ca 250 medlemmar av vilka ett 70-tal är aktiva och deltar i årsutställningen i Konsthallen.

Nuförtiden hålls i medeltal 2 kurser per år-vår och höst. De skräddarsys enligt den aktuella efterfrågan.

De första åren var klubbkvällarna en gång per månad viktiga. Då inbjöds en gästföreläsare.  Kritikkvällarna var också viktiga.  Höst och vår har klubben ordnat utställningsresor,vartannant år till Ateneum och vartannant år någon annanstans i Finland. En alldeles särskild tillställning är ”Konstens natt”.  Klubben har deltagit från början,år 1991. Hela Torni är i festskrud med sina utställningar,musikuppträdanden, servering och t.o.m spåkärringar. Detta sker i början av augusti. Sedan inleds höstsäsongen vederkvickta av sommaren.

Klubben fyller snart 60 år.  Den har kommit för att stanna i Vasas konstliv.

Nu har klubben gott om utrymme även för undervisning.  Nästan varje kväll pågår målarkurser-tiffany-skulptur mm. I dem deltar ca 30 personer varje vecka.  Många målar även hemma,annars skulle vi inte kunna få de ca 200 arbetena till årsutställningen i december. Såhär ser Vasa Konstklubbs rf:s historik ut i ett nötskal-från nästan 60 års tillvaro.

Aatos Lehtola 21.4 2010/översatt av M Träsk

***************************************************************************************

The art club was founded in October 1952 in Ernst’s restaurant on the initiative of artist Lasse Bergendahl.  At the first constitutional meeting ten of Vasa’s most prominent professional artists were present.

In its first year of operation the club had 44 members.  The club was originally intended for both professional and non-professional artists,but later Vasa Konstnärsgille was established for the professional artists.

In those days the gallery was very simple and only accessible to members.  The general public knew little about the club,other than that there was an annual exhibition in Konsthallen (still running for the 58 time).  The membership grew over the years to approimately 250 today.

Marianne Kanckos is the 23 chairperson.  The club is bilingual.

In the 50s and 60s many courses were held.  They were very popular since it was all very new and interesting.  The club has always had premises in different parts of the city,initially at the Rewell center site in a courtyard warehouse.  Later the club was hosted in premises at Vattentornet on Kyrkoesplanaden, in Suomisauna on Stationsgatan and on Korsholmsesplanaden 35,where the club was based for 14 years.  Finally in March 2006 the club moved to the Torni buildning.

The gallery has been operational since 1999, initially at Ateljé Kappsäcken and now of much greater scale in Ateljé Torni.

The club has approximately 250 members of which about 70 are actively participating in for example the annual exhibition at Konsthallen.

Nowadays two courses on average are held per annum,one in spring and one in autumn.  The courses are custom made to meet the current demand.

In the early years of operation club evenings held once a month were important events, to which a guest speaker was invited.  Critic’s evenings were also important. In spring and autumn the club has organized exhibition trips, either to Ateneum or some other venue in Finland. ”Konstens natt” is a very special annual event. The club has participated since the beginning of 1991. The whole Torni is dressed up with exhibitions, musical performances, refreshments and even fortune tellers. The event takes place at the beginning of August. After that we launch the Autumn season invigorated by the Summer.

Soon the club will celegrate its 60 year in operation.  It has taken a central and permanent role in Vasa’s art scene.

Today the club has plenty of space also for education.  There is a class in painting,sculpture,tiffany etc almost every evening.  About 30 members participate in the classes.  Many also paint at home,contributing to the 200 or so works of art for the annual exhibition in December. This is Vasa Art Club´s 60 years in a nut shell.

Aatos Lehtola 21.4.2010/översatt av T. Träsk