Hallitus/ Styrelsen

Puheenjohtaja / Ordförande

Aatos Lehtola
044 911 2725
06-312 5521


Varapuheenjohtaja ja PR-päällikkö /
Viceordförande och PR-chef

Anelma Lehto


Intendentti / Intendent

Carola Seittu
050 581 5867
carolaseittu@gmail.com


Rahastonhoitaja / Kassör

Anelma Lehto
040 750 1420


Sihteeri / Sekreterare

Ritva Vainio


Jäsensihteeri / Medlemssekreterare

Susanne Öst


Emäntä / Värdinna

Terttu Åkerholm


Varajäsenet / Suppleanter

Else Korpi, Katharina Wikholm, Sinikka Lähdemäki, Maija-Liisa Luopajärvi