Hallitus/ Styrelsen

Puheenjohtaja / Ordförande

Aatos Lehtola
044 911 2725
06-312 5521


Varapuheenjohtaja ja PR-päällikkö /
Viceordförande och PR-chef

Anelma Lehto


Intendentti / Intendent

Carola Seittu
050 581 5867
carolaseittu(at)gmail.com


Rahastonhoitaja / Kassör

Susanne Öst
050-354 4245
susanne.ost(at)netikka.fi


Sihteeri / Sekreterare

Ritva Vainio


Jäsensihteeri / Medlemssekreterare

Else Korpi


Emäntä / Värdinna

Terttu Åkerholm


Varajäsenet / Suppleanter
Sabina Kanckos
Pirjo Karvonen
Stig Rönn


Mainokset